welkom

De Marnixring heeft tot doel

de Nederlandse taal- en cultuur gemeenschap te dienen


door het verspreiden en behartigen van de Nederlandse taal en cultuur


door vriendschap en dienstbetoon onder zijn leden aan te moedigen

ongeacht hun levensbeschouwelijke en politieke overtuiging


door het bevorderen van solidariteit, verstandhouding en vrede


door het ideaal van dienstvaardigheid

Uitnodiging prijsuitreiking Jeugdpoëziewedstrijd

op de vooravond van gedichtendag 2020

op woensdag 29 januari 2020

in Cultuurcentrum Scharpoord Knokke-Heist.

Voor de 15e keer organiseert Marnixring

een jeugdpoëziewedstrijd. 


Deze wedstrijd richt zich tot leerlingen van

de 3e graad lager onderwijs

en de 1e graad secundair onderwijs.


Graag nodigen we je uit om ook jouw beste poëtisch beentje

voor te zetten en dit schooljaar (opnieuw) deel te nemen.


Als je meedoet, maak je kans om te winnen.

Je krijgt een leuke prijs en je gedicht wordt afgedrukt op

een prachtige affiche waarvan je een exemplaar krijgt.

Misschien word je ook nog wel de winnaar van de publieksprijs!


Wat moet je doen om deel te nemen?

Alle info kan je terugvinden op onze webstekpagina "poëzie".

Veel schrijfgenot!


De Jeugdpoëziewedstrijd is een samenwerking tussen:

MR Knokke-Heist De Blinckaert 

MR Brugge Gruuthuse 

MR Brugge Simon Stevin 

MR Brugge Jan III van Renesse