doelstellingen

Doelstellingen?


Marnixring De Blinckaert:

"een unieke serviceclub"


Het doel van de Marnixring is het verspreiden en bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur.

De serviceclub zet hiervoor sterk in op de lokale gemeenschap en het bevorderen van solidariteit.

Vriendschap en dienstbetoon, los van levensbeschouwing of politieke achtergrond, zijn van bij de stichting dan ook vaste waarden binnen de serviceclub.

In meer dan 35 jaar Marnixring ‘De Blinckaert’ kreeg de serviceclub een vaste plaats in het sociaal-culturele leven van de regio Knokke-Heist.

Hiervan getuigen ook de vele initiatieven die ‘De Blinckaert’ jaarlijks opzet.


De Blinckaert steunt het MiraLouise Fonds


Het MiraLouise Fonds wil financiële ondersteuning bieden aan projecten gefocust op

de ontwikkeling van kinderen die problemen ondervonden hebben tijdens of vlak na de geboorte

en daardoor aan "Cerebrale Parese" lijden. De focus ligt sterk op preventie en neonatale zorg,

maar ook projecten voor revalidatie, thuisbegeleiding, kinesitherapie, opvang en

begeleiding in buitengewoon onderwijs of gespecialiseerde diensten komen in aanmerking.

In eerste instantie wensen de stichters de dienst neonatologie van het

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende te steunen.


Dankzij uw bijdrage kan de dienst neonatologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende

blijven investeren om kinderen optimaal te begeleiden tijdens een moeilijke start!


Het MiraLouise Fonds is sinds 2014 actief en zit onder de Koning Boudewijnstichting.

Marnixring De Blinckaert steunt

Stichting Degi Hati, Kajana - Suriname

Knokke-Heist - Januari 2016