wie zijn wij?

Wie zijn wij?


Marnixring De Blinckaert:

"een unieke serviceclub"


De Marnixring is een internationale serviceclub met afdelingen in Vlaanderen, Nederland, de Franse Nederlanden en Zuid-Afrika.

De club telt naast ‘De Blinckaert’ nog 55 andere afdelingen en heeft meer dan 1200 leden.

De naam verwijst naar de 16e-eeuwse staatsman Filips Marnix van Sint-Aldegonde.

De Marnixring werd eind 1968 opgericht door een aantal Vlamingen met verschillende regionale-, filosofische- en beroepsachtergronden.

Het doel van de Marnixring is het verspreiden en bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur.

De serviceclub zet hiervoor sterk in op de lokale gemeenschap en het bevorderen van solidariteit.

Vriendschap en dienstbetoon, los van levensbeschouwing of politieke achtergrond, zijn van bij de stichting dan ook vaste waarden binnen de serviceclub.

In meer dan 40 jaar Marnixring ‘De Blinckaert’ kreeg de serviceclub een vaste plaats in het sociaal-culturele leven van de regio Knokke-Heist.

Hiervan getuigen ook de vele initiatieven die ‘De Blinckaert’ jaarlijks opzet.